Komunikaty, regulaminy:

  Protokół końcowy - Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym 2017 rok.

Zgoda Rodziców/Opiekuna - uczestnika turnieju BRD

Karta zgłoszenia 2017 - gimnazja

karta zgłoszenia 2017 - szkoły podstawowe

Regulamin BRD 2017 - gimnazja

Regulamin BRD- 2017 - szkoły podstawowe

Protokół końcowy - XXII Konkurs Recytatorski \"PEGAZIK\"

Protokół końcowy - 62 Dolnośląski Konkurs Recytatorski

Lista osób zakwalifikowanych na konkursy recytatorskie

PEGAZIK 2017 - karta zgłoszenia

PEGAZIK - Regulamin

Dolnośląski konkurs recytatorski 2017 - regulamin

Dla Gimnazjów - List przewodni

Dka Szkół Podstawowych - List przewodni

Dolnośląski Konkurs Recytatorski - karta zgłoszenia

Wyniki końcowe VII Andrzejkowego Festiwalu Talentów

Wyniki konkursu plastycznego \"Andrzejkowe inspiracje\"

Kwalifikacja na Galę Główną VII Andrzejkoweho Festiwalu Talentów 2016

plakat - do pobrania

Konkurs plastyczny - Andrzejkowe inspiracje

Karta zgłoszenia na VII AFT - 2016

Regilamin VII Andrzejkowego Festiwalu Talentów - 2016

Ogólnopolski Tuniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - komunikat końcowy

Protokół końcowy - Konkursu recytatorskiego PEGAZIK

Protokoł końcowy - 61 Dolnośląski Konkurs Recytatorski