KALENDARZ   IMPREZ   STAŁYCH
w Młodzieżowym Domu Kultury
w okresie roku szkolnego 2017/2018

lp.
NAZWA IMPREZY
TERMIN
ADRESACI

1
Andrzejkowy Festiwal Talentów
30.11.2017

uczniowie : szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół  ponadgimnazjalnych

2
Andrzejkowe inspiracje
30.11.2017
uczniowie : szkół podstawowych, gimnazjów
3
Konkurs na ozdobę bożonarodzeniow±
ze styropianu
01.12.2017
uczniowie : szkół podstawowych, gimnazjów
4
Zabawa Mikołajkowa z PCPR
15.12.2017
podopieczni Centrum  oraz
uczestnicy zajęć MDK
5
Wieczorek Wigilijny
20.12.2017
uczestnicy zajęć MDK
6
Zabawa karnawałowa
17.01.2018
uczestnicy zajęć MDK
7
Konkurs plastyczny
„Bezpieczny Internet”
19.01.2018
uczestnicy zajęć MDK
8
Wycieczka do kina
24.01.2018
uczestnicy zajęć MDK
9
Konkurs recytatorski
6.03.2018
uczniowie : szkół podstawowych, gimnazjów
10
Konkurs pisanek/ kartek
20.03.2018
uczestnicy zajęć MDK
11
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
10.04.2018
uczniowie : szkół podstawowych, gimnazjów