H o m e     
Aktualności
JEDZIEMY NA WYCIECZKĘ !!!!!
Tradycyjnie w bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców MDK organizuje wycieczkę dydaktyczno poznawczą
dla uczestników. W bieżącym roku jedziemy do Miśni i Drezna. O szczegółach informuje sekretariat
Młodzieżowego Domu Kultury.
Sekretariat     18-05-2016, 18:04
02 maja 2016 r. - poniedziałek
UWAGA!!
Informujemy, że dnia 2 maja MDK będzie zamknięty.Wszystkie zajęcia w tym dniu zostały odwołane.

Sekretariat     28-04-2016, 17:35
REGULAMINY KONKURSÓW RECYTATORSKICH
www.mdkluban.bip.net.pl
Sekretariat     22-01-2016, 15:01
WYCIECZKA - 2016
W związku z bardzo małym zainteresowaniem uczestników udziałem w zaplanowanej na czerwiec 2016 -
wycieczką do Krakowa podjęliśmy decyzję o jej odwołaniu.
Sekretariat     19-01-2016, 17:31
ROK 2016
Od 4 stycznia 2016 r. powraca zwykły tok pracy. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z "tygodniowym
rozkładem zajęć" .
Sekretariat     30-12-2015, 11:44
   str. 2 z 14      C o p y r i g h t  ©  M ł o d z i e ż o w y    D o m    K u l t u r y    w    L u b a n i u