H o m e     
Aktualności
język angielski w nowym roku szkolnym !!!!
poniedziałek : 15,30 - 17,00 - dla kontynuacji nauki ( od kl. V - gimnazjum)
środa : 15,00 - 16,30 - dla początkujących ( kl. III- IV sp)
środa : 16,30 - 18,00 - dla początkujących ( kl. I-II sp)
Sekretariat     11-09-2017, 12:36
Język angielski w MDK
Nauczyciel - p. A. Bednarska zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 8 września 2017 o godzinie
17,00. Zaproszenie dotyczy byłych uczestników zajęć oraz nowych chętnych do nauki języka.
Zapraszamy z Rodzicem. Nasze motto brzmi: "MY UCZYMY CAŁY ROK SZKOLNY" ;)
Sekretariat     05-09-2017, 17:59
Przerwa wakacyjna.
Informujemy, że sekretariat MDK w okresie od 3 do 16 sierpnia 2017 r. będzie nieczynny z powodu
urlopów pracowników.

Sekretariat     31-07-2017, 09:36
program wycieczki ********
zbiórka : przy budynku KOMPLEKSU na osiedlu "Piastów" w dniu 21 lutego 2017 r. o godzinie 9,00
- wyjazd do Zgorzelca - Multikino,
- seans filmowy,
- posiłek w KFC
- powrót do Lubania o godzinie 13-14.
...    czytaj całość
Sekretariat     15-02-2017, 10:10
informacja dotycząca wyjazdu do kina w okresie ferii
Uczestnicy zajęć w MDK mogą wziąć udział w wycieczce do Multikina w Zgorzelcu. Do 15 lutego muszą
wpłacić w sekretariacie MDK 10 zł. i uzyskać pisemną zgodę rodziców. Ilość miejsc bardzo
ograniczona ( 15 ). Decyduje kolejność wpłat. Zapraszamy ;)
Sekretariat     10-02-2017, 16:59
   str. 2 z 15      C o p y r i g h t  ©  M ł o d z i e ż o w y    D o m    K u l t u r y    w    L u b a n i u